Отримання біогазу з органічних відходів засновано на їх властивості виділяти горючий газ в результаті так званого «метанового зброджування» в анаеробних (без доступу повітря) умовах. Біогаз, що утворюється при метановому сбраживании, являє собою суміш, що складається з 50-80% газу метану, 20-50% вуглекислого газу, приблизно 1% сірководню, а також незначної кількості деяких інших газів (азоту, кисню, водню, аміаку, закису вуглецю та ін.). У свою чергу, «метанове зброджування» відбувається при розкладанні органічних речовин в результаті життєдіяльності двох основних груп мікроорганізмів.

Біогазові комплекси — установки, що працюють на будь-якому вигляді органічної сировини, цільовим продуктом діяльності якої є біогаз. В даний час використовується або розробляється близько 60 різновидів біогазових технологій. Щоб замовити біогазові комплекси, вам необхідно звернутись до компанії, яка займається всім спектром послуг зі створення таких комплексів. Однією з найкращих компаній в цій сфері можна сміливо назвати Ecodevelop.

Які вигоди від біогазової установки? Переробка відходів

  • це в першу чергу система очищення, яка при цьому сама себе окупає і ще приносить прибуток.
  • можливість забезпечувати власні енергетичні та теплові потреби аграрного підприємтсва за рахунок енергії біогазу.
  • зменшення витрат на переробку вторинної сировини та відходів пробуктів життєдіяльності тварин.
  • біогазом також можна опалювати приміщення, тільки на котли потрібно ставити регулятор газо-повітряної суміші. У біогазі на третину менше метану, ніж в природному газі, так що на опалення його буде йти на третину більше. А можна навіть в невеликому господарстві виробляти електроенергію. На ринку є спеціальні невеликі генератори, які працюють на біогазі. Вони не дорожче дизельних електростанцій.

Які екологічні вигоди від виробництва біогазу?

— зменшення викиду в атмосферу метану (парниковий газ), що утворюється при зберіганні гною під відкритим небом;
— зменшення викиду вуглекислого газу і продуктів згоряння: вугілля, дров та інших видів палива;
— зменшення забруднення повітря азотистими сполуками, що мають неприємний запах;
— зменшення забруднення водних ресурсів гнойовими стоками;
— збереження лісу від вирубки;
— зменшення використання хімічних добрив.

Комментарии запрещены.